Köpvillkor

Allmänt 

Välkommen till Aqua Gustus och vår hemsida, aquagustus.com. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via aquagustus.com och därtill hörande sidor, (”Hemsidan”). Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Amisa AB, org. nr 556980-2290, BOX 95, 184 21 Åkersberga (”Aqua Gustus” eller ”vi”). Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via hemsidan. Vi ber dig noga läsa igenom Villkoren innan vidare användning av hemsidan. Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. För att kunna beställa på hemsidan måste du ha fyllt 18 år. Amisa AB accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). Amisa AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på hemsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Amisa AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt så kommer vi naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen. Hemsidan, samt allt innehåll på denna, ägs av Amisa AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Amisa AB. 

Personlig information

När du handlar på vår hemsida kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. Vi kan också komma att använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna hemsida.

Priser, avgifter och betalning

När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en bekräftelse till din mejladress. Det är därför viktigt att du skriver in rätt uppgifter när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuella kontakter med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet. Du kan välja att betala med bank-, kreditkort, swish ( endast i Sverige). Amisa AB har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen. Amisa AB lagrar eller hanterar inte några bank- eller kreditkortsnummer. Amisa AB kan erbjuda kampanjer på hemsidan som har förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rabatter eller fraktfritt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Amisa AB i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker. Amisa AB ansvarar ej för eventuella kostnader för valutakonvertering som din bank eller ditt kreditkortsbolag kan tillämpa när du betalar i ditt lands valuta.

Leverans och avbeställning

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats, t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager. Du har rätt att avbeställa en order om den ej har skickats. Om du upplever att leveransen av en vara är osedvanligt försenad vilket föranleder att du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. I det fall försändelsen redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits från oss. Om en produkt inte längre säljs har Amisa AB rätten att avbryta köpet och göra en återbetalning. Vi underrättar kunden om en returvara eller en motsvarande produkt finns tillgänglig. Amisa AB´s ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor. Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på hemsidan är begränsad till det totala beloppet av din beställning. Amisa AB har inget ansvar för indirekta förluster. Om Du av någon anledning väljer att ej hämta ut en leverans från utlämningsställe, kommer varan att returneras till vårt lager – där kommer full retur minus frakt och administrationskostnad på 125kr att återbetalas. Detta gäller även om felaktig leveransadress angivits och varan därmed skickats till felaktigt utlämningsställe.

Ångerrätt och bytesrätt 

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter ångerrätt i 14 dagar. Ångerrätten gäller dock inte alltid, se fullständig lista nedan.Om varan i fråga är oanvänd och lämnas tillbaka i oförändrat skick betalas hela kostnaden för varan tillbaka till konsumenten. Är varans försegling bruten (livsmedel) går det inte att returnera varan.Vid utnyttjande av ångerrätt har konsumenten 14 dagar, från leveranstillfället, på sig att kontakta Amisa AB och därefter 14 dagar på sig att skicka tillbaka varan eller skicka bevis på återsändande.Du har rätt att byta ut en/alla produkter som du har köpt direkt från vår webbplats inom 30 dagar efter att du mottog produkten. Produkten ska returneras i nyskick, obruten och i sin originalförpackning. Du har rätt att varsamt bryta förpackningen för att inspektera varan, detta gäller ej våra livsmedelsprodukter. Om varan och/eller förpackningen skulle ha skadats till följd av hantering som inte motiveras av sedvanlig undersökning har Amisa AB rätt att debitera för den värdeminskning som uppkommit. En produkt kan endast bytas mot en produkt av samma eller lägre värde. Om du vill byta till en dyrare produkt måste en retur göras och vi kommer att utfärda en full återbetalning. Efter detta kan du om du önskar lägga en ny beställning för rätt produkt. Produkter som köps direkt från vår webbplats måste returneras till vårt lager för att ett byte ska kunna göras. Produkterna kan inte bytas i en lokal butik. Vänligen observera att du kan behöva betala frakten för returpaketet. Amisa AB betalar däremot fraktkostnaderna när den nya produkten skickas hem till dig. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från dagen då varorna mottagits. Produkten ska returneras i nyskick och i sin originalförpackning. Du har rätt att varsamt bryta förpackningen för att inspektera varan. Om varan och/eller förpackningen skulle ha skadats till följd av hantering som inte motiveras av sedvanlig undersökning har Amisa AB rätt att debitera för den värdeminskning som uppkommit. Amisa AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Amisa AB får dock vänta med återbetalningen tills det att vi tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommet eller att det finns hinder för sådan återbetalning. För att nyttja din ångerrätt och returnera en vara kan du kontakta oss på hello@aquagustus.com.


Vad gäller vid retur & byte? 

Du har rätt att returnera en eller flera produkter mot återbetalning inom 14 dagar efter att du mottagit din beställning. Du har rätt att byta din order inom 30 dagar efter att du mottagit din beställning. 

• Vänligen observera att du som kund betalar returkostnaden. RETURADRESS är: Amisa AB, box 95, 184 21 Åkersberga 

• Produkten ska vara i samma skick som när den mottogs. Produkten ska även ligga i sin originalförpackning och förslutningen ska vara kvar (livsmedel). 

• Produkter som köps direkt via vår webbplats måste returneras till vårt lager för att ett byte ska kunna göras. Produkterna kan inte bytas hos en av våra återförsäljare. 

• Notera att vi alltid återbetalar det belopp du har betalat för respektive produkt vid retur. Vid köp med rabatt får du tillbaka det rabatterade priset för produkten. 

• Vid kampanjer kan särskilda regler gälla vid exempelvis retur. 


Garanti och reklamation 

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska vara förenliga med gällande lagstiftning.Vi följer naturligtvis konsumentköplagen och lämnar 6 månaders garanti på alla produkter. Produktgarantin gäller dock inte vid olyckshändelse, onormal användning eller underlåtenhet att följa skötsel- och serviceanvisningar. Ej heller sstetiska förändringar, defekter och skador på grund av normalt slitage och åldrande (t. ex. mindre repor och flagnad färg etc.). Underlåtenhet att följa skötselråd kan ogiltigförklara garantin.


Aqua Gustus -Natural Flavouring for Water har upp till 18 månaders hållbarhet från tappningsdatum. Datum för hållbarheten är angivet på förpackningen. 


Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Reklamation oavsett orsak ska alltid göras till Amisa AB, hello@aquagustus.com. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar. Eventuella klagomål ska göras till vår kundtjänst. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med vidare instruktioner om återlämning av varan. Felaktiga produkter som återlämnas till oss ska behandlas varsamt av kund och som om de var felfria. Oavsett orsak till retur, så är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning.  


Användargenererat innehåll 

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. Amisa AB tar inget juridiskt ansvar för sådant material. I fall du misstänker ett upphovsrättsintrång, intrång i annan rätt eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta vår kundservice. 


Äganderätt 

Alla varor förblir Amisa ABs egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda. Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Amisa AB förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. 


Force majeure 

Vid händelse av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof eller liknande händelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, kommer Amisa AB att kunna tillämpa sig av force majeure. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om detta inträffar kommer vi att försöka underrätta kunden om detta. Vid eventuell tvist följer vi naturligtvis Allmänna Reklamationsnämndens beslut. 


Tillämplig lag och jurisdiktion 

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då Amisa AB självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist. 


Ändringar av villkoren 

Amisa AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Amisa AB rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren. 


Skötselråd 

Natural flavouring for water – kan förvaras i rums-temperatur och kylskåp. Färgen kan ändras om den står i solljus. Hållbarheten är 12 månader från fyllningsdatum. 


Water bottle - Var noga med att ta hand om din Aqua Gustus Water bottle-flaska för att den ska hålla länge. Här är några råd om hur du underhåller din flaska och vad du ska undvika. Innan du börjar använda den, skölj flaskan och locket med diskmedel och varmt vatten. Vi rekommenderar inte att tvätta flaskan i diskmaskinen eftersom det kan försämra isoleringsförmågan samt förstöra ytskiktet. Tvätta flaskan med varmt vatten och diskmedel, du kan använda en vanlig diskborste eller skaka den med varmt vatten och diskmedel. Placera inte flaskan i frysen eftersom flaskan är isolerad, du kan inte kyla vattnet på detta sätt, istället placera några isbitar i flaskan om du vill ha kallt vatten. Värm inte flaskan på kaminen eller över öppen låga. Isoleringen i flaskan förhindrar att du värmer vätskan på detta sätt och flaskan kan också skadas under uppvärmningen. Använd inte starka kemikalier som blekmedel eller klor på eller i din flaska eftersom det kan leda till att din flaska börjar rosta. 


Företagsinformation 

Amisa AB, BOX 95, 184 21 Åkersberga. 

Aqua Gustus är varumärkesskyddat av Amisa AB 

Dessa Villkor var senast uppdaterade den 2020-03-01 


Tillbaka till början